Adatkezelési nyilatkozat

Személyes adatok

A www.ottobock.hu weboldalt üzemeltető Otto Bock Hungaria Kft. (1135 Budapest, Tatai út 74., Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-684058, Adószám: 11934651 2 41) a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

• 1998. évi VI. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során

• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”)

A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a honlap bizonyos szolgáltatása személyes adatok megadásával vehető igénybe. Az adatok megadása önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje az adatvédelmi irányelveinkben foglaltakat.

Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható. Ezen adatokat az Otto Bock Hungaria Kft. nyilvánosságra nem hozza, harmadik személynek át nem adja. Az Otto Bock Hungaria Kft. birtokába került személyes adatokat kérelemre törli a rendszerből.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 (1) 3911400 Telefax: +36 (1) 3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Otto Bock Hungaria Kft. munkatársai is az info@ottobock.hu e-mail címen.