Adatvédelmi nyilatkozat

A következő tudnivalók egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik személyes adataival, ha ellátogat a weboldalunkra. Személyes adat minden olyan adat, amelyek alapján az Ön személye azonosítható.

Az Otto Bock Hungaria Kft. (Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldal működtetése során a Honlapra látogató magánszemélyek személyes adatainak kezelése megfelel a jelen tájékoztatóban leírtaknak.

1919 óta segítünk az embereknek megtartani vagy visszaszerezni a szabad mozgás képességét. Fontosnak tartjuk, hogy a mozgásszabadságot digitális térben is megőrizzük. Engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt, milyen személyes adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat.

Az adatkezelés jogalapja:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

Adatkezelésünk az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, amennyiben a jelen tájékoztató ismeretében Ön elfogadja az adatkezelés szabályait. A hozzájárulást Ön az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Felelős

Ottobock SE & Co KGaA Max-Näder-Strasse 15, 37115 Duderstadt, Németország

Otto Bock Hungaria Kft. 1135 Budapest, Tatai u. 74.

Adatvédelmi tisztviselő

A jogi személy adatvédelmi tisztviselője: Bjoern Holland/ Kis Sándor

Az Ottobock kinevezett globális adatvédelmi tisztviselőt is: Bjoern Holland

A Globális Adatvédelmi Irodához bizalmas módon fordulhat a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. űrlap

Weboldalunk használata

A weboldal biztonságos rendelkezésre bocsátása

Ha meglátogatja weboldalunkat, a webkiszolgáló ideiglenesen a következő információkat gyűjti a weboldal lejátszása céljából, amelyeket az úgynevezett kiszolgálónapló fájlokban tárol:

Kezelt adatkategóriák:

• böngésző típusa és verziója,

• használt operációs rendszer,

• hivatkozó URL,

• böngésző karakterlánc

• hozzáférő számítógép gazdaneve,

• kiszolgálókérés ideje és

• IP-cím.

Célok:

Az Ottobock érdekében áll a weboldal biztonságos és funkcionális működése. A naplózott adatokat elsősorban adatbiztonsági célokra használjuk fel, hogy megvédjük a webkiszolgálóinkat a támadási kísérletek ellen. Fenntartjuk a jogot a névtelen adatrekordok statisztikai kiértékelésére.

Jogalap:

Ezen adatok kezelése a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) alpontján alapul. Jogos érdekünk az adatbiztonság és a zavartalan működés biztosítása.

Tárolási időszakok vagy a meghatározás feltételei:

Az adatokat legkésőbb 180 nap múlva töröljük.

Kapcsolatfelvételi űrlap vagy kapcsolatfelvétel

Előfordulhat, hogy a weboldalunkon található információk nem bizonyulnak elegendőnek, vagy újabb kérdéseket vetnek fel, ezért lehetőséget adunk arra, hogy kérdéseit közvetlenül az Ottobock szakembereihez intézhesse. Erre a célra különféle kapcsolattartási csatornákat kínálunk weboldalunkon.

Ha kapcsolatba lép velünk, akkor például a következő adatkategóriákat kezeljük:

Elérhetőségi adatok

• Családnév, utónév

• Cím (privát, praxis címe vagy üzleti cím)

• E-mail

• Telefonszám

A kapcsolati űrlapon a kötelezően megadandó adatokat, amelyek feltétlenül szükségesek a kérése megválaszolásához, csillaggal (*) jelöljük.

Célok:

Annak biztosítása, hogy érdeklődését gyorsan feldolgozzuk az Ottobock minőségi előírásaival összhangban. Ez magában foglalja az érdeklődés rögzítését, kiosztását és az érintett vállalati részlegek által történő feldolgozását.

Jogalap:

Az adatok kezelése a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) alpontján alapul. Jogos érdekünk, hogy ezeket az adatokat az Ön kérésének feldolgozása céljából kezeljük.

Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlap útján jelzi érdeklődését termékeink és szolgáltatásaink megvásárlása iránt, akkor ez egy szerződés szempontjából releváns érdeklődés a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) alpontja alapján.

Ha kérésével összefüggésben különleges kategóriákba tartozó személyes adatait, pl. egészségügyi adatait is megadja, akkor az adatkezelés a GDPR 9. cikk 2. bekezdés h) alpontján alapul (ellátás vagy kezelés az egészségügyi szektorban).

Tárolási időszakok vagy a meghatározás feltételei:

Abban az esetben, ha kapcsolatfelvételi kérelmet küld nekünk, ezeket az adatokat a feldolgozás időtartama alatt tároljuk. Az, hogy szükség van-e további tárolásra, az Ön érdeklődésével kapcsolatos külön tárolási kötelezettségektől függ.

Mikor és hogyan osztunk meg információkat harmadik féllel

Közösségi média bővítmények integrálása

Weboldalaink a közösségi média hálózatoktól származó gombokat tartalmaznak, amelyek segítségével Ön tájékoztathat másokat az Ottobock digitális jelenlétről.

A következő közösségi hálózatokat integráltuk egy bővítmény segítségével:

• Facebook („Tetszik gomb”).

Kezelt adatkategóriák:

Ha beleegyezik a közösségi média bővítmények használatába, a következő adatokat kezeljük:

• IP-cím,

• böngésző adatai,

• operációs rendszer,

• hívás az előző webhelyre (hivatkozó URL),

• jelenlegi URL,

• képernyőfelbontás és

• telepített böngészőbővítmények (pl. Adobe Flash Player).

Célok:

Átfogó internetes jelenlét és az internetes oldalak logikai összekapcsolásának biztosítása.

Jogalap:

A bővítmény vagy a link aktiválása a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) alpontján alapul.

Információ a sütik és más technológiák használatáról

Webhelyeink biztonságos és megfelelő működésének biztosítása, valamint releváns termékek és szolgáltatások felajánlása érdekében sütiket és más technológiákat használunk weboldalainkon. Olvassa el Adatkezelési Nyilatkozatunkat, ahol bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja hozzájárulási beállításait.

Harmadik fél weboldalaira mutató hiperlinkek

Weboldalainkon harmadik fél webhelyére mutató hiperlinkeket használunk. Csak a hiperlinkre kattintva kerül át a harmadik fél weboldalára. Az Ön adatainak ezen weboldalakon történő kezeléséért a harmadik fél felelős.

Az Ön jogai

Önnek jogában áll:

a) megerősítést kérni arról, hogy kezelünk-e személyes adatokat Önre vonatkozóan. Ha ez a helyzet, akkor Önnek joga van hozzáférni ezen adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz (GDPR 15. cikk).

b) kérni a pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítését vagy kiegészítését (GDPR 16. cikk);

c) az adott hozzájárulást bármikor visszavonni a jövőre nézve (GDPR 7. cikk (3) bekezdés);

d) bizonyos esetekben (GDPR 17. cikk) kérni az adatok törlését;

e) bizonyos feltételek mellett kérni az adatkezelés korlátozását (GDPR 18. cikk);

f) bizonyos feltételek mellett az adathordozhatóságra, azaz tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkaphatja a nekünk Ön által megadott adatait, vagy továbbíttathatja egy másik adatkezelőnek (GDPR 20. cikk);

g) panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál (GDPR 77. cikk).

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Önnek bármikor jogában áll, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból az Adatkezelő nem kezeli.

Kikkel osztunk meg információkat

Adatfeldolgozókkal, vagyis olyan vállalkozásokkal, amelyeknek az Ottobock megbízást ad az adatok törvényes keretek között történő feldolgozására (GDPR 28. cikk – szolgáltató). Ebben az esetben továbbra is az Ottobock felelős az Ön adatainak védelméért. Feldolgozóinkat gondosan választjuk ki, kötelesek betartani az utasításainkat, és rendszeresen ellenőrizzük őket. Csak olyan feldolgozókat bízunk meg, akik kellő garanciákat vállalnak megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételére oly módon, hogy az adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelelően történjen, és garantálják az Ön jogainak védelmét.

Magánvállalkozásokkal, amelyek saját felelősségükre vagy egy Ottobock szerződéssel kapcsolatban szolgáltatásokat nyújtanak Önnek. Mindazonáltal, ha az adatkezelés során mi az Ön adatait harmadik féllel közöljük, átadjuk azokat nekik, vagy más módon hozzáférést biztosítunk számukra az adatokhoz, akkor ez szintén kizárólag az említett jogalapok egyikén fog alapulni.

Kormányzati szervekkel, amelyeknek jogi kötelezettség alapján bizonyos adatokat továbbítunk.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Nemzeti Egészségbiztosítási Adatkezelő (NEAK) 1139 Budapest, Váci út 73/A. Az Egészségbiztosítási Alap kezelése, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos állami feladatok.

Ottobock SE & Co. KGaA 37115 Duderstadt, Max-Näder-Str. 15. Cégközpont

Pohlig Austria GmbH & Co. KG 120 Wien, Altmannsdorfer St. 89. Protetikai ellátás

NEUROFOCUS Kft. 1112 Budapest, Kérő u. 16. X/64. Szakorvosi ellátás

Dr. Komporály Éva E.V. 2600 Vác, Attila utca 28. Szakorvosi ellátás

Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Postacsomagok, levelek továbbítása

DPD Hungária Kft. 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em. Futárszolgálat

Ortopédtechnikai alvállalkozók

Számítástechnikai alvállalkozók

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint élhet a fentiekben felsorolt jogaival az alábbi elérhetőségeken:

Otto Bock Hungaria Kft.

1135 Budapest,

Tatai út 74.

Telefon: +36 1 451 1020

Email: info@ottobock.hu

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége az Otto Bock Hungária Kft-nél:

Kis Sándor, mobil: +36 30 571 9826, e-mail cím: sandor.kis@ottobock.com

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Otto Bock Hungaria Kft. munkatársai is az info@remove-this.ottobock.hu e-mail címen.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Személyes adatok továbbítása az EU-n és az EGT-n kívüli országokba

Adatait olyan szervezeteknek továbbíthatjuk, amelyek székhelye az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül található. Ennek során az átadás előtt biztosítani fogjuk, hogy a jogszabály által megengedett kivételes esetek kivételével a címzett oldalán megfelelő szintű adatvédelem álljon fenn (pl. az Európai Bizottság megfelelőségi határozata révén, vagy megfelelő biztosítékok révén, például az Európai Bizottság úgynevezett EU általános szerződési feltételeinek elfogadása a címzettel), vagy megszerezzük az Ön kifejezett hozzájárulását. A megfelelő biztosítékokkal kapcsolatos információk a globális adatvédelmi tisztviselőtől szerezhetők be.

A jelen adatvédelmi szabályzat változásai

A jelen adatvédelmi közleményt felül fogjuk vizsgálni, ha ezen a weboldalon bármilyen változás történik, vagy ha más olyan dolog/esemény merül fel, amely ezt megköveteli. Az aktuális verziót mindig ezen a weboldalon találja meg.

Kelt: 2021. március 31.