Adatkezelési nyilatkozat

Személyes adatok

A honlapot üzemeltető Otto Bock Hungaria Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

•1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

•1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

•1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

•Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a honlap bizonyos szolgáltatása személyes adatok megadásával vehető igénybe. Az adatok megadása önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje az adatvédelmi irányelveinkben foglaltakat!

Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható. Ezen adatokat az Otto Bock Hungaria Kft. nyilvánosságra nem hozza, harmadik személynek át nem adja. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató üzenetet küldjön számukra. Az Otto Bock Hungaria Kft. birtokába került személyes adatokat kérelemre törli a rendszerből.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához lehet élni:

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Telefon: 475-7100 Telefax: 06-1-269-1615

E-mail: adatved@obh.hu