Adatkezelési nyilatkozat

A www.ottobock.hu weboldalt üzemeltető Otto Bock Hungaria Kft. (1135 Budapest, Tatai út 74., Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-684058, Adószám: 11934651 2 41), mint adatkezelő, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

• 1998. évi VI. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során

• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”)

Adatkezelő neve és elérhetősége:

Otto Bock Hungaria Kft. (1135 Budapest, Tatai út 74., Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-684058, Adószám: 11934651 2 41) Tel: +36 1 4511 020

Adatkezelő képviselője (adatvédelmi tisztviselő): Kis Sándor

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: sandor.kis@ottobock.com

Adatkezelés céljai:

1.cél megnevezése: egészségügyi ellátás és a vonatkozó pénzügyi elszámolások végrehajtása

Jogalapja: egészségügyi, számviteli és a vonatkozó adótörvények alapján

Érintettek kategóriái: az ellátást igénybevevő páciensek

Kezelt személyes adatok kategóriái:

név, gondviselő neve, cím, e-mail cím, telefonszám, születési adatok, TAJ szám, közgyógyellátási nyilvántartási szám, NEAK egyedi engedély szám, az ellátáshoz szükséges egészségügyi és biometrikus adatok

Címzettek kategóriái: EESZT, laborszolgáltatók, NEAK, NAV, egészségpénztárak, pénzügyi adatkezeléssel megbízott jogi képviselő, számítógépes rendszerek felügyeletét ellátó partnereink

Adatfeldolgozók: EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér)

Laborszolgáltatók (esettől függő)

NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)

NAV (Nemzeti Adó és Vámhivatal)

Egészségpénztárak (esettől függő, vevői kérés alapján)

Neurofocus Kft, 1112 Budapest, Kérő u. 16. X. 64

Dr. Kun Zsuzsanna, 4625 Záhony, Széchenyi út 9

Dr. Komporály Éva, 2600 Vác, Attila u. 28

Dr. Újvári László, egyéni ügyvéd, 1135 Budapest, Petneházy u. 65. I/1.

E4 Consulting Kft , 2146 Mogyoród, Szentjakab park 210.

Hostware Kft, 1149 Budapest, Róna utca 120.

Tapodi Attila e.v., 6400 Kiskunhalas, Bánegyháza u. 3.

Trendx-Team Kft., 1047 Budapest Károlyi István utca 9. C. III. 18.

Tervezett adattárolási határidők: az 1997. évi XLVII az egészségügyi adatok kezeléséről szóló tv. alapján

2.cél megnevezése: marketing jellegű tájékoztatás

Jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a honlap bizonyos szolgáltatása személyes adatok megadásával vehető igénybe. Az adatok megadása önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje az adatvédelmi irányelveinkben foglaltakat. Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható. Ezen adatokat az Otto Bock Hungária Kft. nyilvánosságra nem hozza, harmadik személynek nem adja át .

Érintettek kategóriái: az ellátást igénybe vevő páciensek

Kezelt személyes adatok kategóriái:

név, gondviselő név, cím, e-mail cím, telefonszám

Címzettek kategóriái: számítógépes rendszerek felügyeletét ellátó partnereink

Adatfeldolgozók: E4 Consulting Kft , 2146 Mogyoród, Szentjakab park 210.

Hostware Kft, 1149 Budapest, Róna utca 120.

Tapodi Attila e.v., 6400 Kiskunhalas, Bánegyháza u. 3.

Trendx-Team Kft., 1047 Budapest Károlyi István utca 9. C. III. 18.

Tervezett adattárolási határidők: visszavonásig

Egyéb információk:

Az érintett bármikor kezdeményezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 (1) 3911400 Telefax: +36 (1) 3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Otto Bock Hungaria Kft. munkatársai is az info@ottobock.hu e-mail címen.